In loving memory of Sven `Svenson` Groß

ACTUAL COVID INFO

English and German below

UPDATE 14 AUGUSTUS 2021:

De overheid heeft het groene licht gegeven voor buitenfestivals tot 750 deelnemers! Geen mondkapjes, geen 1,5 meter, geen zitplaatsen!

Vanaf heden mogen evenementen weer plaatsvinden onder de voorwaarde van een vaccinatie of een negatieve test uiterlijk 24 uur van tevoren.

Via de “Coronacheck” app is het Digitaal Corona Certificaat (DCC) beschikbaar. Dit certificaat geldt als reisdocument binnen de EU, maar ook als toegangsbewijs voor evenementen in Nederland.

Om een DCC te maken heb je één van de volgende dingen nodig:

  • Een vaccinatiebewijs
  • Een recente negatieve testuitslag
  • Een positieve testuitslag die laat zien dat je in het laatste half jaar van COVID-19 bent genezen

In de app kun je inloggen met DigiD. De app kijkt vervolgens of de vaccinatie bekend is bij het RIVM. Is dat niet het geval, dan zoekt de app door in andere aangesloten systemen.

Je testuitslag registreer je met de ophaalcode die je van je testlocatie heb gekregen.

Je kunt een gratis test krijgen via Testen voor Toegang: www.testenvoortoegang.org

Testen vindt niet plaats bij de ingang van Schoonebeek Deathfest, hier moet je zelf voor zorgen via bovenstaande opties.

Aanvullende maatregelen kunnen worden gesteld, dit ligt buiten onze macht. Wij hebben het liefst zo min mogelijk regels, maar het belangrijkste is dat SDF door kan gaan!

Link naar Rijksoverheid info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs

Link naar Testen voor Toegang: https://www.testenvoortoegang.org/

 

 Deutsch

Die Regierung hat grünes Licht für Outdoor-Festivals mit bis zu 750 Teilnehmern gegeben! Ohne Mundmaske, ohne 1.5 Meter, ohne Sitzplatzen!

Ab sofort können Veranstaltungen mit einer Impfung oder einem negativen Test maximal 24 Stunden vorher wieder stattfinden.

Das Digitale Corona-Zertifikat (QR) von dem CovPass app gilt als Reisedokument innerhalb der EU, aber auch als Eintrittskarte für Veranstaltungen in den Niederlanden.

Um ein DCZ zu erstellen, benötigen Sie eines der folgenden:

  • Ein Impfausweis
  • Ein aktuelles negatives Testergebnis (max 24 Stunden alt)
  • Ein positives Testergebnis, das zeigt, dass Sie in den letzten sechs Monaten von COVID-19 geheilt wurden

Sie können einen kostenlosen Test über “Testen voor Toeang” erhalten: www.testenvoortoegang.org

Das Testen findet nicht am Eingang des Schoonebeek Deathfest statt, das müsst ihr selbst über die oben genannten Optionen erledigen.

Es können zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir ziehen es vor, so wenige Regeln wie möglich zu haben, aber das Wichtigste ist, dass SDF weitermachen kann!

Link zu den Informationen der Zentralregierung: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/corona

Link zum Testen voor Toegang: https://www.testenvooraccess.org/

 

English

The government has given a GO signal for outdoor festivals with max 750 visitors.

From now on events will take place again on the condition that our visitors are either vaccinated or are in possession of a negative test that is no older than 24 hours.

Through the “Coronacheck” app the “Digital Corona Certificate (DCC) will be available for Dutch people. This certificate will vouch as a travel document inside of the European Union, but will also grant you access to events in The Netherlands.
If you are not Dutch, please check the official “Corona Pass” app from your own country. The international QR code will function to get into our festival!

To make a DCC you need one of the following things:
– Proof of vaccination
– A recent negative test result
– Proof of COVID-19 recovery in the last half year

 

You can get a free test at Testen voor Toegang: www.testenvoortoegang.org

Testing won’t happen at the entrance of Schoonebeek Deathfest. You have to take care of this yourself by using one of the above options.

It’s possible that the government will add extra measures and rules, this really is outside of our powers.

Ofcourse we also prefer as few regulations as possible, but the most important thing is that we can bang our heads at Schoonebeek Deathfest this september!

Dutch government link.