Festival Info

Over Het Festival

Schoonebeek Deathfest is een festival wat uniek is voor deze regio. De line-up is gevuld met allemaal smaakmakers uit het Old School Death Metal-circuit. Het begon allemaal met Halloween, nadat Raimon Wolters samen met Anton Oortmann in Goeroe een death metal avond organiseerde die zeer goed was bezocht

Deze goed bezochte avond smaakte naar meer en zo ontstonden de plannen om een festival te organiseren. Hierna werd Maik Reuvers gevraagd of hij zich ook wou aansluiten bij dit idee en zo geschiedde het.

 

De bedoeling van Schoonebeek Deathfest is om een festival op de kaart te zetten wat internationale bekendheid geniet en elk jaar groeit.

De Organisatie

Rick Jhon

CEO

Katrina Josef

Manager

Will Mark

Artist

Regelement

Huisreglement

Tijdens Schoonebeek Deathfest hanteren wij een huisreglement. Dit huisreglement zal bij de ingang, de bar, de kassa en de muntenkassa opgehangen worden en te lezen zijn.

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden en huisreglement Schoonebeek Deathfest

 

1. Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.

2. Een ieder is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen.

3. Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.

4. Het is verboden om in het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

5. Het is als volwassene verboden om alcohol door te geven aan een minderjarige.

6. Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd indien:

  • Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;
  • Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenemententerrein;
  • Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.

7. Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal aangifte worden gedaan bij de politie.

8. Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal hij worden verwijderd.

9. Het bestuur, de eigenaren van de locatie dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

10. U kunt om legitimatie worden gevraagd. Het is volgens de wet verplicht legitimatie mee te dragen.

11. Drank gebruik onder de 18 is verboden

12. Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.

 

U dient ten alle tijde de orders van het personeel en overheidsinstanties op te volgen.

 

Dank voor uw medewerking,

 

De organisatie van Schoonebeek Deathfest